Hem

Copyright © All Rights Reserved

Välkommen till föreningen Industrihistoria i Väst

Är industrialismen en historiskt viktig epok? Är den på väg att försvinna? Är de cirka 200 år som den varit rådande av betydelse för framtidens kunskap och vad vill vi i så fall låta framtiden veta om oss? Föreningen Industrihistoria i Väst vill vara en plattform för diskussion kring industrisamhällets historia, dess minnen och miljöer samt betydelse för framtiden.

 

Föreningen arbetar i huvudsak med information, aktiviteter och opinionsbildning. En viktig uppgift är också att verka för bevarande av industrimiljöer och industrimuseer samt tillvaratagande av industriarkiv i Västsverige. Föreningens främsta resurs är kunskapen hos medlemmarna, alltifrån universitet till föreningar och enskilda medlemmar. Om du intresserad av industrisamhällets historia i Västsverige är Industrihistoria i Väst föreningen för dig!

 

 

Aktiviteter

Torsdagen den 6 april kl. 14.00–16.30 ordnas ett studiebesök på Ekelunds – Linneväveriet i Horred. Företaget grundades 1692. Läs mer

 

Torsdagen den 20 april kl. 18:30 håller docent Martin Henning en föreläsning om regional strukturomvandling och automatisering på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Mer info kommer inom kort.

 

Lördagen den 20 maj besöker föreningen Ljungskile Trikåfabrik (Resteröds). Läs mer

 

Onsdagen den 22 februari ordnades en guidad visning av Elyseum – Göteborgs Stads Elektricitetsverk. Därefter hölls föreningens årsmöte.

 

Torsdagen den 17 november ordnades guidad visning hos Göteborgs Modelljärnvägssällskap, vilka har Sveriges största modelltågsanläggning i skala 0 (1:45).

 

 

Industrihistoria i Väst har ambitionen att ge ut en tidskrift två gånger om året. Vi tar gärna emot kortare artiklar, tips och idéer kring industrihistoria i Västsverige.

 

Det senaste numret av tidskriften gavs ut i februari 2017. Nästa nummer planeras att ges ut i september 2017.