Arkivguide

Arkivguide

 

Det finns många arkiv i Västsverige som ger värdefull information om industrisamhällets utveckling och alla människor som deltagit i denna grundläggande samhällsförändring.

 

 

Förteckning över industrihistoriska arkiv i Västsverige.

 

 

 

Länkar till andra arkiv i Västsverige:

 

Arkiv Halland

 

Förenings- och folkrörelsearkiven i Västra Götaland


Nationell arkivdatabas

 

Riksarkiv i Göteborg (Landsarkivet)