Detta har hänt

Detta har hänt

Här samlar vi det som hänt inom föreningen, en dokumentation av föreningens verksamheter.


Besök på f.d. Plast-Teknik som idag heter Nolato Plastteknik

AB Plast-Teknik grundades i mitten av 1950-talet. Då hade introduktionen av termoplasterna på 1940-talet gjort det möjligt för uppfinnare att själva tillverka sina produkter med hjälp av handdrivna formsprutor.


Nolato köpte 1994 den industriella delen och fortsatte med legotillverkning i lokalerna i Hisings Backa under namnet Nolato Plastteknik AB. Verktygen som användes inom hushållsdelen såldes till Nordiska Plast i Gislaved.


Läs mer i av vår tidskrift 2022/2.


Återindustrialisering är en nostalgisk dröm

I Sverige sägs det pågå en ”åter-industrialisering”. Industrihistorikern Johannes Daun menar att det snarare rör sig om enskilda prestigeprojekt inom tung industri snarare än en ny omdaning av arbetslivet. Se artikeln här.


Egnahem en del av industrisamhället

Magnus Brink har tillsammans med Annika Mayer skrivit om egnahemsrörelsen  i boken ”10 000 egna hem berättelsen om Egnahemsbolaget 1933—2022".


Det är en berättelse om Egnahemsbolaget  i Göteborg från slutet av 1800-talet. Om självbyggeriets dagar på 30- och 40-talet och 1950- och 60-talets nyckelfärdiga hus och experimentbostäder. Vi får följa 1960-och 70-talets radhusmattor till de första flerbostadshusen med bostadsrätter fram till idag. Ett fokus ligger på de hyres-rättsdominerade miljonprogramsområdena.


Kontakta Magnus Brink om boken på magnusbrink726@gmail.com


Västsvenskt industrihistoriskt center

Efter flera bordläggningar av Göteborgsförslaget 5306 om ett Västsvenskt industrihistoriskt center i kulturnämnden har kommunstyrelsen i Göteborg uppdraget åt stadsledningskontoret att tillsammans med bland andra Västragötalandsregionen undersöka möjligheterna för att tillskapa ett Västsvenskt industrihistoriskt center. Bakgrunden till förslaget är att Västsverige är Nordens största industriregion. Men det finns inget ställe där denna historia berättas.


I uppdraget till stadsledningskontoret betonar man att industrins historia innehåller fler perspektiv än bara teknisk utveckling. ”Utöver att belysa och fördjupa arbetarhistorien kan industrins påverkan på miljön och klimatet lyftas fram liksom perspektiv inom migration, handel och kolonialhistoria.”


Industrihistoria i Väst var positiva till medborgarförslaget. Vad utredningen om finansiering av ett center innebär är svårt att i nuläget värdera, varför föreningen avvaktar ett konkret förslag. Vi följer utredningen med stort intresse och bidrar gärna med kunskapsunderlag. Ett center eller ett museum är först och främst en verksamhet och inte bara en byggnad.

 

På göteborgsförslaget fanns även förslag om att hedra de varvsarbetare som i tiotusental satt sin prägel på staden. Förslagsställaren ville se en skulptur vid sidan av Eriksbergskranen.

 

Av allt döma väcker det västsvenska industrisamhället engagemang.


Fler aktiviterFoto: Johan Pilgren.